Betalning

Visma Pay (Visma Payments Oy, FO-nummer 2486559-4), är registrerat i registret över betalningsinstitut som upprätthålls av Finansinspektionen, fungerar som betalningsförmedlare för nätbutiken. Betalningen sker via Visma Pays onlinetjänst och Visma Pay eller Visma Payments Oy visas som betalningsmottagare på kontoutdrag och faktura. Visma Pay vidarebefordrar betalningarna till näthandlaren. Betalning är säker, eftersom all information om betalningstransaktionen överförs med hjälp av en krypterad anslutning så att ingen utomstående part kan se informationen om betalningstransaktionen.

Transaktionen skapas mellan nätbutikens kund och nätbutiken. Webbutiken ansvarar för alla åtaganden relaterade till butiken.

Läs mer om Visma Pay: https://www.visma.fi/vismapay/

Betalningsmetoder

Via tjänsten Visma Pay kan du betala med plånbok eller betalkort (kredit/debet). Följande betalningsmetoder är tillgängliga: MobilePay, Masterpass, Visa, Visa Debit, Visa Electron, MasterCard och Debit MasterCard.

Visma Pay -betalningstjänstens kontaktuppgifter

Visma Payments Oy (FO-nummer 2486559-4)
  • E-post: [email protected]
  • Telefon: 09 315 42 037 (vardagar kl 8-16)
  • Postadress: Brahenkatu 4, 53100 Lappeenranta

MobilePay

Du kan betala med din MobilePay-plånbok om du har aktiverat betalning i nätbutiker i applikationens inställningar. Betalningar som görs med MobilePay-plånboken debiteras från det betalkort som är insatt i plånboken. Om debiteringen av betalningen från betalkortet misslyckas går det inte att betala med MobilePay-plånboken i nätbutiken.