Installationstips

Man kan välja olika fästen till Pikkuna-elementen. Det är dock viktigt att man följer en viss installationsordning, här följer en del tips:

 1. Krokfästena fästs först eftersom spänningen av filmen alltid sker i motsatt riktning.
 2. Övresidan kan man tillfälligt fästa med nitar så att man inte behöver ta hänsyn till elementets vikt under installationen.
 3. Till följande installeras sidorna.
 4. Nedresida installeras alltid sist.

Verktyg som behövs för installation:

 • Tång
 • Borrmaskin
 • Möjlig stege

Medföljer i leveransen:

 • Krokar

Krokfäste används då  man inte har någon stödyta för någon av pikkunas sidor. Fäste med krokar är möjligt i vilken som helst träyta som är i en 90 graders vinkel. Observera vid mätningen att fäste med krokar kräver en kant som bör ingå i inremåttet av pikkuna-öppningen.


För att förenkla inställningen av krokarna rekommenderar vi att man gör ett märke till sig själv genom att exempelvis dra ett snöre efter installationslinjen så att det blir enkelt att installera krokarna efter samma raka linje.


I ritningen finns krokarnas avstånd till varanda utsatt, utgående  från detta borrar man först hål i vilka man sedan skruvar fast krokarna i.


Det är lätt att skruva in krokarna i hålen med hjälp av tången. Ju djupare krokarna skruvas, desto starkare är elementet fast i väggen.

 


I slutskedet sätter man pikkunat på plats och kontrollerar och fixar vid behov till krokarnas avstånd och djup.

Verktyg som behövs för installation:

 • Häftapparat (frivillig)
 • Skruvmejsel eller skruvdragare
 • Möjlig stege

I leveransen ingår:

 • Skruvar till den bestående installationen
 • Borrhuvud till skruvdragaren
 • Vridfästen och skruvar till dessa

Mjuka fönster™ alltså Pikkuna installeras utanför pikkuna-öppningen, och dess kanter bör vara fastsatta i öppningens stomme. När du ser öppningen från insidan ska du inte kunna se kanterna.


För att underlätta installationen av pikkunat rekommenderar vi att ni temporärt sätter fast dem med häftapparat så att elementen rätas ut och hålls på plats under installationen.


Vridlåsen fastsätts enligt följande: skruva först fast  övrekantens vridlås och gå först sedan vidare till de nedre hörnen. Kom ihåg att spänna filmen väl!


1. Vänster kant

När pikkunas hörn är på plats, trä vridlåsen genom öglans hål genom kanten på fönstrets vänstra kant. Efter detta ska du placera hängskenorna uppifrån ner så att pikkunas kant går efter stommens kant. Märk med penna ut platsen för varje vridlås. Lossa sedan elementets vänstra sida från hängskenan som svängs mot det vänstra nedre hörnet och skruva fast sidfästen enligt dina markeringar. Trä sedan alla vänstra sidans öglor genom vridlåsen och fäst dem.

2. Höger kant

Det följande steget är att göra samma sak på höger sida. Markera ut platsen för fastsättning genom att dra fönstret horisontellt. Lösgör sedan elementets högra nedre hörn från dess fästen och skruva fast vridlåsen på höger sida enligt dina markeringar. Trä sedan alla öglor på högra sidan över vridlåsen och fäst dem.

3. Nedrekanten

Pikkuna-elementets nedrekant kan vara fäst med antingen vridlås eller med viktficka. Bägge alternativ har samma funktion: elementet bör vara spänt från alla sidor.


När fönstret är installerat, kontrollera att det är spänt tillräckligt hårt. Om någon kant inte är tillräckligt spänd kan du alltid flytta litet på fästets plats. Ju bättre du spänner pikkunat under installationen, desto snabbare och bättre jämnas den ut!

Verktyg som behövs för installation:

 • Häftapparat
 • Möjlig stege

I leveransen ingår:

 • Kardborreband

Att fästa med kardborreband är det enklaste sättet och man behöver inga större verktyg.


Vi rekommenderar att man börjar medan att kontollera var kardborrenbandet ska placeras och först sen fäster det med häftapparaten. Om man inte använder fäste med kardborreband på alla elementets sidor rekommenderar vi att man först fäster övriga sidor (i ordningen övrekant, sidorna och nedrekanten sist).


När man vet var man ska placera kardborrebandet börjar man med att fästa den andra delen av bandet som kommit med leveransen.


Klart! När kardborrebandet är på plats är det lätt att installera pikkuna elementet.

Verktyg som behövs för installation:

 • Häftapparat (frivillig)
 • Skruvmejsel eller skruvdragare
 • Möjlig stege

I leveransen ingår:

 • Skruvar

Mjuka fönster™ alltså Pikkuna installeras utanför pikkuna-öppningen, och dess kanter bör vara fastsatta i öppningens stomme. När du ser öppningen från insidan ska du inte kunna se kanterna.

För att underlätta installationen av pikkunat rekommenderar vi att ni temporärt sätter fast dem med häftapparat först om husets stomme tillåter det. På det här sättet är det lätt att ta lös en sida och spänna den.

 


Det är bäst att påbörja installationen av fönstren uppifrån. Sätt fast ett hörn på en passande plats och spänn sedan pikkuna så mycket som möjligt i motsatt riktning. Vi rekommenderar att man sätter fast varpå följande skruv i taget. Försök att sätta skruvarna 1-2 centimeter från den yttersta kanten av kanten på fönstret. Mellanrummet på skruvarna bör vara 20-40 centimeter.


När pikkunas övrekant är stadigt på plats och mycket spänd, förflytta dig till sidorna. Sträck ut hörnen i nedre kanterna så att pikkuna inte har några större veck. Fäst även med skruvar.


Kun ikkuna on asennettu, tarkista, että kireys on riittävän luja. Jos joku puoli ei ole tarpeeksi kireä, voit aina asentaa sen uudelleen. Mitä paremmin kiristät pikkunan asennuksen aikana, sitä nopeammin ja paremmin se tasoittuu!


Om elementet har en viktficka i nedrekanten bör man lägga till viktstången, som ingick i levernasen,  i fickan under installationens sista skede.

 


För upprullning och upphängning av pikkunat ingick i leveransen även så kallade upphängningsband med sina egna fästen. Dessa fästen installeras ovanför elementets övrekant med ungefär en meters avstånd från varandra för att säkra en stabil upphängning.

Be om hjälp vid behov

De små pikkunat kan man installera ensam men vid installationen av ett större element bör man vara två.

Observera temperaturen

PVC-film installeras bäst vid temperaturer över +5 °C, eftersom den förlorar sin elasticitet och den nödvändiga åtdragningen blir omöjlig utan separat uppvärmning. I vårt produktsortiment ingår en värmepump som gör att Pikkuna kan installeras även vid minusgrader.

Spänn produkten väl

En välgjord installation av pikkunat avgör långt hur produkten ser ut i slutändan. Observera att man bör spänna produkten väl under installationen. Endast genom att spänna produkten tillräckligt får man en fullkomligt jämn yta, då pikkuna är fullkomligt klar utan vikningar eller ojämnheter.

 

Grattis, nu är det klart!

Nu kan du njuta av ditt skyddade uterum.

Det tar några dagar för materialet att räta ut sig. Processen påverkas av både solsken och höga temperaturer. Vi rekommenderar inte upprullning eller borttagning av pikkunat under de första veckorna, innan de fått sin slutgiltiga form.

Kom ihåg att man inte ska tvätta pikkunat med starka tvättmedel utan endast använda såpvatten! Det bästa är att torka av dem med en fuktig trasa eller tvätta med vatten i lågtryck. Ju noggrannare man tar hand om dem, ju längre hålls de klara.