Bli Pikkunas återförsäljare i ditt område!

Om du är i byggbranschen och/eller gör byggarbeten i ditt område har du nu goda möjligheter att vid sidan av huvudarbetet utöka din verksamhet och få mer inkomst.

Pikkuna som företag

Suomen Pehmäa Ikkuna Oy (Pikkuna.fi) är en innovativ tillverkare och utvecklare av produkter för plastindustrin. Företaget lanserar på marknaden en alternativ produkt till konventionella glasrutor på ett kostnads- och energieffektivt sätt, med hållbara och högkvalitativa material i sin produktion, och med slutprodukter som tillverkas i Finland.

Pikkunas produkter har fått mycket positiv
feedback på hemmamarknaden. Företaget har för
närvarande inga konkurrenter på marknaden och
strävar efter att stärka sin position genom
att utveckla produkter för att bättre möta de
finska klimatförhållandena och genom att
uppfinna nya installationslösningar.

Mätnings- och installationstjänst

Även om vår produkt till stor del är en så kallad
gör-det-själv-modell, vill många kunder ha
en lokal operatör med mät- och
installationskompetens som hjälp. Är du i
byggbranschen och/eller gör byggarbeten i ditt
område har du god möjlighet att vid sidan av
själva huvudarbetet utöka din verksamhet och
få mer inkomst.

Vi behöver dig

Att bli återförsäljare av Pikkuna-produkter är
mycket enkelt: allt
produktpresentationsmaterial med instruktioner
finns online och på sociala medier. Inga
gammaldags pappersbroschyrer och
utställningslokaler, men många foton, filmer,
tydliga instruktioner och positiv
kundfeedback och recensioner som berättar om
vår produkt.

Huvudverktyget är mobilapplikationen
Pikkuna, som låter dig designa, illustrera
och beställa våra produkter enkelt och utan
ansträngning. Dessutom är våra
försäljare alltid redo att hjälpa dig
i inlednings- och arbetsskedet av
försäljningen eller i ett särskilt krävande
projekt.

Ta kontakt så berättar vi mera om du är intresserad!